Välkommen!

Hej och välkommen!

Här hittar du information om kyrkopedagogik – ett pedagogiskt genomtänkt arbetssätt för guidningar i kyrkorum, som fungerar för barn och vuxna, för skolklasser, turister och församlingsgrupper.

Föreningen för Kyrkopedagogik i Sverige:

Äntligen har vi dragit igång!

Nu finns Föreningen för Kyrkopedagogik i Sverige, som ska främja och utveckla det pedagogiska arbetet i kyrkorummet.
Vi tror att dialog och delaktighet är väsentligt för att förmedla kunskap om kyrkan, om symboler och konst, och därmed om den kristna tron. Vi vill att människor, utan krav på förkunskap eller religiositet, ska kunna lära känna kyrkorummet med alla sinnen. Vi tror att kyrkopedagogik är ett viktigt bidrag i arbetet med att öppna kyrkan, sänka trösklarna, och samtidigt skapa fördjupad kunskap och existentiella erfarenheter om den kristna tron.

Välkommen att bli medlem och stödja detta arbete. Vi välkomnar både enskilda personer och juridiska personer (församlingar, föreningar m.m.).

Årsavgift:
– enskilda personer: 150:-
– juridiska personer/organisationer m.m.: 800:-

Maila namn och e-postadress till förening.kyrkopedagogik@gmail.com, så återkommer vi till dig med mer information under våren 2019.

Thomas Pfitzinger-Drewes, ordförande