Utbildning

Ny utbildning i Kyrkopedagogik 2019

ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT
Sveriges 3 000 kyrkorum bär på ett unikt kulturarv. Här har människor firat gudstjänst och livets högtider under årtusenden. Men hur kan man gå tillväga för att visa ett kyrkorum för exempelvis en skolklass?
IMG_4357

Foto: A Nordström

Kyrkopedagogikutbildningen erbjuds av Skara stift och Karlstads stift i samverkan med Skara stifts folkhögskola i Hjo. Den är en utveckling av delsatsningen Kyrkopedagogik inom Svenska kyrkans nationella satsning ”Dela tro – dela liv”.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig i första hand till medarbetare i Svenska kyrkans församlingar, men även andra kyrkor och samfund är välkomna. Vi välkomnar sökande från alla stift och strävar efter en god geografisk spridning. Vi eftersträvar även en god spridning vad gäller ålder och yrkeskategorier. Den sökande ska vara intresserad av och ha möjlighet att arbeta med den kyrkopedagogiska metoden i sin församling.

INNEHÅLL

Kyrkopedagogik, som utvecklats de senaste decennierna i Tyskland, är en dialoginriktad metod som strävar efter att engagera alla sinnen. Metoden är vetenskapligt beprövad och i kursen får du lära dig dess grundstenar. Du får även kulturvetenskapliga och religionshistoriska kunskaper om kyrkorummet. Framförallt får du utveckla din pedagogiska kompetens genom många praktiska övningar i detta upplevelsebaserade sätt att guida i ett kyrkorum.

Kursen syftar till att du och din församling får verktyg och övningar i att arbeta enligt den kyrkopedagogiska metoden. Med din ansökan ska därför ett rekommendationsbrev bifogas från din kyrkoherde eller chef. Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och muntliga presentationer i form av praktisk guidning.

FÖRELÄSARE

Bland andra medverkar Inge Hansen, kyrkopedagog från Tyskland, konstvetaren Arno Saarnak, tidigare lärare vid Karlstads universitet och Maria Bergendahl, församlingspedagog/kyrkopedagog från Åkerbo församling.

GENOMFÖRANDE

Kursen genomförs under perioden januari till november 2019 med fyra Närträffar på Stiftsgården Flämslätt, Skara stift. Träffarna varvas med studier och praktiska övningar i hemförsamlingen. Gruppövningar mellan Närträffarna sker på distans.

Vi kommer att arbeta i Google Hangouts/Google Docs. Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg.

OBLIGATORISKA NÄRTRÄFFAR PÅ STIFTSGÅRDEN FLÄMSLÄTT

  • 29-31 januari 2019
  • 9-11 april 2019
  • 24-26 september 2019
  • 26-28 november 2019

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 18 500 kronor. I avgiften ingår kost och logi, litteratur, studiebesök och föreläsningar.

Skara stift och Karlstads stift utser kursdeltagare bland de sökande. Följande kostnader tillkommer för församlingarna eller kursdeltagarna: Resekostnader till och från Flämslätt samt kostnader i samband med eventuella extra övernattningar vid Närträffarna (om man kommer tidigare eller åker senare).

ANSÖKAN

ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT

Du ska också skicka med ett rekommendationsbrev från kyrkoherde/chef. Där ska det framgå att man i församlingen vill använda den kyrkopedagogiska metoden.

Kursen kan ta emot 24 deltagare. Minsta antal deltagare: 16.

Uttagning sker efter sista ansökningsdag, som är den 16 november 2018.

Mer information:

Stiftspedagog Anders Blom, Skara stift, 0511-262 30, anders.blom@svenskakyrkan.se

Stiftspedagog Ann-Marie Nordström, Karlstads stift, 054-17 24 29, ami.nordstrom@svenskakyrkan.se

IMG_4358

Foto: A Nordström