Andra gruppen Kyrkopedagoger examinerade!

Den andra årskullen av studenter i kursen ”Kyrkopedagogik” har nu avslutat sin utbildning. Kursen har varit en uppdragsutbildning som under två år getts vid Karlstads universitet på uppdrag av Karlstads stift och Skara stift, inom Svenska kyrkans nationella satsning ”Dela tro – dela liv”.

Därmed har närmare 50 personer inom Svenska kyrkan en universitetsexamen i Kyrkopedagogik.

Kyrkopedagogik 2017-18

Vill du vara med?

image

Nu är det dags att söka! Välkommen till den första universitetsutbildningen i Kyrkopedagogik!

Under rubriken Utbildning kan du läsa om hur du ansöker, vilka datum som gäller, och övriga villkor. Begränsat antal platser.

Vi vill medverka till att församlingarna får verktyg och kompetens inom området Kyrkopedagogik. Vi ser fram emot din ansökan!

Länk

En guidning utan guide

In samband med en kyrkoantikvarisk konferens önskades en guidning genom en liten kyrka i Arvika. Det var ca 50 personer i kyrkan och det var bara 20 min tid. Alla var väl förtrogna med kulturhistoriska och antikvariska frågor, så att jag inte trodde att jag skulle kunna tillföra någon information om kyrkan som skulle kunna ha varit intressant för deltagarna. Förutsättningar var inte alls enkel för en kyrkopedagogisk vandring, som kräver tid, lugn och plats och där alla ska kunna bidra. Jag valde att vara tyst själv och låta bara deltagarna själv kommer till tals. Jag ville att deltagarna på den korta tiden skulle kunna hitta var sin plats i kyrkan och utveckla en relation till rummet, samt att samtala om kyrkorummet utifrån sina erfarenheter efter att de under konferensen hade mer distanserad funderat om kyrkor och kultur.

Vid ingången fick man ta en glasskål med värmeljus och ett kuvert med en penna och ett blad med den första uppgiften. Här hitta du materialet för vidare användning och inspiration:

https://docs.google.com/file/d/0B87b5MOq6GGMbVE1UVlMbGxlZkU/edit?usp=sharing