Utvärderingsrapport

Svenska kyrkor och kyrkogårdar bär ofta på ett unikt arv av bygdens kulturella och religiösa historia. Men hur kan svenska skolelever tillgodogöra sig kyrkorum?

Under åren 2009 till 2011 implementerades den tyska pedagogiska metoden Kirchenpädagogik i Munkfors, Sverige. Hundratals låg- mellan och högstadieelever fick vara med på kyrkopedagogiska visningar av kyrkorum. Men vad är kyrkopedagogik egentligen? Vad tyckte elever och lärare om metoden? Hur svarar metoden mot den svenska läroplanen? Och vad finns det att lära av projektet?

Sören Dalevi och Christina Osbeck följde projektet under de två år det pågick. Genom enkäter, intervjuer, text – och bildarbeten samt observationer samlade de in det material som föreliggande studie bygger på.

Sören Dalevi är universitetslektor vid Karlstads universitet där han undervisat sedan 1997. Han disputerade 2008 på avhandlingen Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder. Han har under många år arbetat som präst och folkhögskolelärare, och har bl.a. författat boken Hallå! Barnen och kyrkan (2009) samt varit redaktör för ett antal pedagogiska böcker och material.

Christina Osbeck är universitetslektor, docent, vid Karlstads universitet där hon sedan 1993 arbetat med undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbeten. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Kränkningens livsförståelse. Hon har arbetat med flera utvärderingsuppdrag åt bl.a. Skolverket och är författare/medförfattare till böcker som Utvärdering av metoder mot mobbning (2011), Att förstå livet. Religionsdidaktik och lärande i diskursiva praktiker (2009), Ämnesdidaktiska insikter och strategier (2009) samt How Teachers in Europe Teach Religion (2009).

Rapporten finns att ladda ner här:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-14885

Nu finns boken!

Nu finns boken!

”Upplev kyrkorummet” presenterar kyrkopedagogiken som metod för att utforska kyrkorummet, med hjälp av av en guide som vägleder och bidrar med sin och kyrkans röst i samtalet.
Arbetssättet är hämtat från Kirchenpädagogik, som fått stor spridning i Tyskland. Kyrkopedagogiska vandringar är raka motsatsen till en föreläsning från en ”expert” som förmedlar till deltagarna vad de ska betrakta och lära sig. Istället blir varje vandring unik, genom att gruppen själv undersöker, upptäcker och samtalar om sina tankar.

Dialogen är central, och så många sinnen som möjligt involveras.
Kyrkopedagogiska vandringar kan enkelt anpassas till skolklassen på studiebesök, konfirmandgruppens lektion, kyrkorådet som vill göra något annorlunda eller församlingsmedlemmarna som vill uppleva sin kyrka på ett nytt sätt.
Upplev kyrkorummet bidrar med både tankarna bakom arbetssättet och en stor mängd praktiska övningar. Dessa kan sedan kombineras på valfritt sätt till en mångfald av olika vandringar.
Här kan man bläddra i boken:
Boken kan köpas på http://www.argument.se